WGA per 1-1-2017

Zoals u heeft kunnen lezen op onze website en in de media, gaat per 1-1-2017 de WGA samensmelten tot één WGA-risico. Deze wijziging heeft nogal wat gevolgen voor werkgevers. Hieronder leggen wij een en ander uit.

Wat is de situatie op dit moment?

Momenteel bestaan er 2 soorten WGA, vast en flex. Het verschil is het volgende:

Vast: Als een werknemer met een vast dienstverband na 104 weken ziekte een WGA-uitkering ontvangt, dan valt dit onder het WGA-vast risico. Als de werkgever eigen risicodrager is, dan is deze na die 104 weken 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie, begeleiding en de uitkering. Dit is vaak verzekerd bij een verzekeraar die de werkgever ondersteunt bij de re-integratie en begeleiding en de WGA-uitkeringen overmaakt aan het UWV of aan werkgever.

Flex: Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan (dus ook werknemers die uit dienst gaan vanuit een vast dienstverband) en na 104 weken ziekte een WGA-uitkering ontvangen, vallen onder het WGA-flex risico. Deze groep stroomt in de WGA vanuit de ZW. De uitvoering van de re-integratie en verdere begeleiding ligt tot 1-1-2017 bij het UWV.

Wat zijn de mogelijkheden?

Werkgevers krijgen de mogelijkheid te kiezen tussen het UWV en de verzekeraar.

Welke keuze kan een werkgever maken en wat zijn de consequenties?

Blijven bij UWV:      

Er verandert niets, alles blijft lopen zoals het was. Enige verandering is de premiestelling bij het UWV. Let op: wanneer de maximale premie wordt betaald WGA flex of WGA vast kan dit leiden tot hogere schade in de nieuwe WGA premie.

Blijven bij verzekeraar:       

De verzekeraar zal gegevens opvragen om een goede inschatting te kunnen maken van het risico, op basis hiervan zal een voorstel komen. Als beide partijen akkoord zijn met de nieuwe voorwaarden en premie, dan zal er een nieuwe garantieverklaring naar de

belastingdienst gestuurd worden.

Overstap naar UWV:

De werkgever geeft aan bij de verzekeraar de polis op te zeggen per 1-1-2017. De opzegging dient vòòr 01-12-2016 door de verzekeraar te zijn ontvangen. Verzekeraar zal de bestaande garantieverklaring intrekken. Werkgever moet minimaal 3 jaar blijven bij het UWV en bij de vaststelling van de premie voor (middel)grote bedrijven zal gekeken worden naar de historische WGA-lasten (die bij een verzekeraar of in het verleden bij het UWV veroorzaakt zijn). Dit leid tot een hogere welkomst-premie. Indien er ook de WGA flex nog wat schade zit, dan is de klant geen koning bij het UWV.

Overstap naar verzekeraar: 

De verzekeraar zal gegevens opvragen om een goede aanbieding te kunnen doen. Als werkgever akkoord gaat, zal de verzekeraar een nieuwe garantieverklaring naar de belastingdienst sturen. Werkgever dient zelf aan te geven bij de belastingdienst eigen

risicodrager te willen worden. De garantieverklaring dient vòòr 1-10-2016 door de belastingdienst te zijn ontvangen. Dit geldt momenteel voor bestaande eigen risicodragers als nieuwe eigen risicodragers. Er ligt een voorstel om de datum op te rekken tot 31-12-2016, maar dit is nog niet definitief!

Besluit van Asscher

Alle werkgevers mogen hun staartlasten achterlaten. Dit betekent dat alle bedrijven die eigen risicodrager worden hun schade uit het verleden mogen achterlaten. Hierdoor komen ze  zonder schade (“schoon”) over naar de verzekeraar. De reeds bestaande WGA-uitkeringen worden gefinancierd door het UWV. Hier zit een belangrijk verschil tav van  andere jaren. In het verleden kreeg een bedrijf immers zijn schade mee wanneer zij uit wilde te treden.

De verwachting is dat er heel veel bedrijven met schade uit het verleden zullen uittreden. Omdat het UWV deze schades moet blijven betalen, gaat dit op termijn waarschijnlijk  een premie opdrijvend gevolg geven. Het UWV wordt gefinancierd door een omslagstelsel wat betekent dat de bedrijven die bij het UWV zitten de schades met zijn allen betalen middels een premie. Wanneer er minder bedrijven zijn, maar de schade neemt wel toe, werkt dit premie opdrijvend.

Door deze maatregelen wil de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het speelveld tussen het UWV en de verzekeraars gelijk maken. Het wordt makkelijker om voor de verzekeraar te kiezen omdat de staartlasten achter blijven en niet meer afgefinancierd hoeven te worden bij de verzekeraar.

Waar moet u als werkgever op letten?

 • Check altijd de opgaves van het UWV, mogelijk dat er (ex) werknemers op staan die ten onrechte toegekend worden.
 • Zorg voor een goede begeleiding in de eerste 104 weken, zowel voor Verzuim als ZiekteWet. Het doel is het verminderen van de instroom in de WGA.

Wat verandert er mogelijk nog meer?

De sociale zekerheid staat niet stil en er doen vele geruchten de ronde. Hieronder een aantal zaken die mogelijk gaan spelen:

 • Het Asscher plan; loondoorbetalingsplicht verkorten naar 52 weken. Dit geldt voor kleine werkgevers (minder dan € 319.000,00 loonsom). Na 52 weken verplichte verzekering via het UWV met re-integratie, met mogelijkheid opt-out;
 • Aanpassingen in de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Verkorting periode van WGA ERD;
 • IVA binnen hybride stelsel. Dan is sprake van WIA-ERD;
 • Aanpassing uitkeringshoogte van arbeidsongeschiktheidsregelingen;
 • Werknemers gaan een ZW-premie betalen;
 • Invoeren systeem met onderscheid naar (deels) risque sociel en risque professionel;
 • Invoeren structurele herbeoordelingen door het UWV;
 • Eerstejaarskeuring voor alle werknemers;
 • Criterium ‘duurzaam’ wordt geschrapt;
 • Alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • Een onafhankelijk keuringsinstituut;
 • Nieuw stelsel voor alle werkenden.

Meer weten?

Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u hier graag over.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen