Oplossingen

De Verzuimeconoom is er voor u als werkgever. Om alles op een rijtje te zetten rond ziekte en verzuim van uw medewerkers. Om te kijken hoe u het op dit moment geregeld heeft en welke risico’s u draagt. Om de verzuimsituatie binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Om een risico inventarisatie uit te voeren. En om u goede verzuimdienstverlening te adviseren die helemaal past bij uw bedrijf.
 
En natuurlijk zijn wij uw vraagbaak. Want alle wet- en regelgeving omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid is niet eenvoudig en verandert erg snel. Wij ontzorgen u graag!

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

Verzuimverzekering

Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw werknemer(s) onder controle houden. De Verzuimeconoom geeft u, als werkgever, inzicht in de risico’s die u loopt en helpt u bij het kiezen van de juiste oplossing.

Lees verder...

WGA eigen risicodragerschap

Als ondernemer betaalt u aan het UWV een gedifferentieerde WGA-premie voor uw werknemers. Deze premie wordt onder andere bepaald door het historisch verzuimpercentage in uw bedrijf en verschilt hierdoor per bedrijf en bedrijfstak. U kunt er ook voor kiezen om WGA eigen risicodrager te worden. U brengt het risico dan over naar een verzekeraar. Dit is in veel gevallen goedkoper.

Lees verder...

Verzuimsignaal

De Verzuimeconoom maakt gebruik van Verzuimsignaal, hiermee is uw verzuim inzichtelijk en wordt u gewezen op de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Bijkomend voordeel is dat bij gebruik van Verzuimsignaal sprake is van een maandelijkse uitkering op uw verzuimverzekering.

Lees verder...

RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers (behalve voor de ZZP-er). Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. 

Lees verder...

Bezava

Per 1 januari 2014 is de wet BeZaVa in werking getreden. Wet Beperking Ziekteverzuim Arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) Dit houdt in dat werkgevers dan ook voor hun tijdelijke personeel een gedifferentieerde premie betalen. Door deze wet is de WGA en de ZW ingrijpend veranderd.

Lees verder...

Ziektewet

De overheid stelt dat u als werkgever maar liefst 12 jaar lang financieel verantwoordelijk bent voor uw personeel bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Verstandig dus om u hier goed tegen te verzekeren, want van slecht geregelde verzuimzaken wordt niemand beter. Vanaf 1 januari 2014 voeren wij de ZiekteWet uit voor eigen risicodragers.

Lees verder...