RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers (behalve voor de ZZP-er). Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of de werkzaamheden die worden uitgevoerd gevaar kunnen opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De bevindingen van de RI&E moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
 
Als de RI&E eenmaal is opgesteld dient deze periodiek gecontroleerd te worden en geüpdate te worden. 
 
De Verzuimeconoom kan u helpen bij het uitvoeren van de RI&E en alles wat erbij komt kijken. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
 
Zie voor meer informatie www.rie.nl.   

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen