Verzuimverzekering

Met de juiste verzuimverzekering kunt u de financiële gevolgen van langdurige ziekte van uw werknemer(s) onder controle houden. De Verzuimeconoom geeft u, als werkgever, inzicht in de risico’s die u loopt en helpt u bij het kiezen van de juiste oplossing.
 
Als werkgever draagt u twee jaar lang het financiële risico ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Wordt een werknemer ziek, dan moet u tenminste 70% van het loon doorbetalen. Echter in de meeste gevallen is in een CAO of een arbeidsovereenkomst geregeld dat u dit bedrag moet aanvullen tot 100% van het salaris, zonder maximum. Een zieke medewerker kost gemiddeld  €275,- per dag. Wanneer deze medewerker langdurig uitvalt, kan u dit dus heel veel geld gaan kosten.
 
Dit financiële risico kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar. De verzuimverzekering dekt de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar.
 
Houd hierbij rekening met het inlooprisico en het uitlooprisico.
 • Het inlooprisico is het risico dat er geen dekking wordt geboden voor werknemers die al ziek zijn voordat de verzekering is gesloten.
 • Het uitlooprisico is het risico dat er geen dekking wordt geboden aan één of meerdere werknemers die ziek zijn gedurende de looptijd van de verzekering maar op grond waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstaat na afloop van de verzekering. 
Om de in- en uitlooprisico’s te beperken zijn er twee soorten verzuimverzekeringen: een conventionele verzuimverzekering en een stop loss verzekering.

Conventionele verzuimverzekering

 • Eigen risico in dagen per zieke werknemer;
 • De wachtdagen variëren tussen de 10 en 130 dagen, u kunt zelf het aantal wachtdagen bepalen;
 • Inlooprisico niet verzekerd;
 • Uitlooprisico verzekerd;
 • Werkgeverslasten kunt u meeverzekeren;
 • Premie fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.

Stoploss verzekering

 • Eigen risico in geld (eigen behoud per jaar);
 • Voor grote bedrijven;
 • Inlooprisico wel verzekerd;
 • Uitlooprisico niet verzekerd;
 • Werkgeverslasten kunt u meeverzekeren;
 • Premie fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.
Met alleen een goede verzuimverzekering bent u er nog niet.
 
U moet als werkgever ook zorgdragen voor een goed verzuimbeleid. Een goed verzuimbeleid voorkomt dat kort verzuim 'omslaat' naar langdurig verzuim. Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben omtrent verzuim binnen uw bedrijf. Hoe wordt omgegaan met verzuim? Is er een verzuimprotocol? 
 
De Verzuimeconoom is u ook graag van dienst bij dit soort vraagstukken.
 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen