Overheid

De overheid trekt zich de laatste jaren steeds meer terug op het gebied van de sociale zekerheid. Dat betekent dat werkgevers een grotere verantwoording krijgen met betrekking tot ziekte en verzuim. Voorbeelden hiervan zijn privatisering van de Ziektewet, eigen risicodragerschap WGA en de Wet verbetering poortwachter.
 
Deze verschuiving van verantwoordelijkheid betekent dat de werkgever zelf zorg moet gaan dragen voor veel taken die van oudsher door de overheid werden verzorgd.
 
De Verzuimeconoom kan u helpen om alle wetten en regels inzichtelijk te maken en te zorgen dat alles voor u en uw medewerkers goed geregeld is. Wij ontzorgen u graag!

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de WW, WAO, WIA en de Ziektewet. Het UWV is verder houdster van de polisadministratie, één van de basisregistraties van de Nederlandse overheid.
Lees verder...

Wettelijke verplichtingen

Als werkgever heeft u verplichtingen die u moet nakomen wanneer u te maken krijgt met ziekte of arbeidsongeschikheid binnen uw bedrijf. Die verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd.

Lees verder...