Privacyreglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Bij het uitvoeren van onze diensten vragen wij vertrouwelijke informatie aan onze klanten. U kunt  er vanuit gaan dat wij op een uiterst  zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie. Door diverse technische en organisatorische maatregelen zijn uw gegevens o.a. beveiligd tegen inbreuk van buiten af en onrechtmatige  verwerking. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. U hebt het recht ons te vragen om informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Tevens heeft u het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wilt u meer weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken? Hieronder treft u ons privacyreglement: