Partners

De Verzuimeconoom is uw totaal ontzorger op het gebied van verzuim. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn werken wij samen met verschillende partners, namelijk:

Exsist

Henrich Leenders, partner van De Verzuimeconoom, werkt als consultant, coach en psychosociaal therapeut  en adviseert en begeleidt dagelijks mensen, op individueel niveau, en relationeel niveau, binnen bedrijven en in topsportorganisaties. Met zijn kennis en ervaring als inkomensspecialist en psychosociaal therapeut (die ook in de topsport werkzaam is) zet Henrich zich graag in voor De Verzuimeconoom en haar klanten. Zijn doel is daarbij bedrijven en haar werknemers gezond maken en houden!

Ook als Henrich iemand individueel coacht, werkt hij contextueel. In de praktijk betekent dat soms dat er belangrijke anderen als familie, coach, partner of werkrelatie bij de gesprekken betrokken worden. Henrich zijn stijl kenmerkt zich door authenticiteit, een open houding, humor en empathisch vermogen maar ook door krachtig en doortastend optreden.

Voor de verdieping van zijn professionele- en persoonlijke leven heeft Henrich de  Post HBO/Post doctoraal opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gezinstherapie aan het Kempler instituut Nederland afgerond. Zijn eindscriptie had de titel ‘Het topgezin’, over het begeleiden van jonge topvoetballers en gezinnen. Verder werkt Henrich vanuit zijn praktijk in Groesbeek.

Henrich Leenders
Adviseur & psychosociaal therapeut
E-mail: Henrich@exsist.nl

Voor meer informatie, kijk dan ook eens op: www.exsist.nl.

Zorg van de Zaak

Gecertificeerde, landelijke bedrijfszorgorganisatie Zorg van de Zaak heeft een branchegerichte aanpak op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Dankij kennis en ervaring in specifieke branches weten de professionals van Zorg van de Zaak met welke problemen werkgevers te maken hebben. Samen met de werkgever zorgen zij voor gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Ook kunnen werkgevers en werknemers bij Zorg van de Zaak terecht voor: training & coaching, keuringen & vaccinatie of beleidsontwikkeling & risicomanagement. 

Voor meer informatie, kijk dan op de website.

ArboNed

De professionals en experts van ArboNed verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s in organisaties, bevorderen de gezondheid en verhogen de motivatie van mensen. Weten hoe een bedrijf ervoor staat is het vertrekpunt. Met onze analyse-instrumenten geven zij inzicht, en op basis van dit inzicht bieden zij oplossingen die aantoonbaar bijdragen aan de vitaliteit van mensen. En met vitale mensen kunnen organisaties doelen realiseren en ambities waarmaken.

ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Zo leveren zij een bijdrage aan het welzijn van mensen en de welvaart van de maatschappij. Dagelijks staan staat het team van ArboNed klaar voor 60.000 werkgevers en meer dan 1 miljoen werknemers.

Meer weten? Kijk dan op de website

Staatvandienst

Staatvandienst is opgericht in 2006 vanuit de gedachte er ‘samen werk van te maken’. Die missie wordt tot op de dag van vandaag nagestreefd. Dit doen zij aan de hand van outplacement- of re-integratie trajecten, maar ook door loopbaan advies te geven. Met een kleine 100 medewerkers helpt Staatvandienst dagelijks vanuit de verschillende vestigingen werkzoekenden aan passend werk.

Dat dit in 83% van de gevallen ook daadwerkelijk lukt heeft alles te maken met de regionale focus die Staatvandienst nastreeft. De consultants werken exclusief voor werkzoekenden in de regio, spreken de regionale taal en kennen de arbeidsmarkt daar als hun broekzak. Dát is de kracht van Staatvandienst.

Meer weten? Kijk dan ook eens op de website.

Elabo

Elabo is een landelijk werkend arbeidsdeskundig expertise bureau. Minimaal 4000 onderzoeken / adviestrajecten per jaar worden door professionals uitgevoerd op de private markt. Hun arbeidsdeskundigen worden erkend als toonaangevende vakspecialisten. Zij kennen de kansen, maar ook de obstakels, en vinden hierin vaak weer de optimale weg om tot werkhervatting en een deskundig advies te komen.

Meer weten? Kijk dan op de website.

Mediation Nederland

Mediation Nederland is het bureau voor deskundig advies en begeleiding op het gebied van arbeidsmediation en conflict-bemiddeling. Snel een mediator of hoogwaardig en onafhankelijk advies nodig, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van álle betrokkenen? Mediation Nederland helpt daar dan ook graag bij.

Een (arbeids)conflict is altijd vervelend. Zowel voor werkgever als de werknemer. De oplossing zit in de snelheid van het conflict bespreekbaar te maken en op te lossen of in ieder geval heldere afspraken te maken. Mediation Nederland helpt met conflictbemiddeling bij arbeidsconflicten of een conflict met werkgever. Door middel van arbeidsmediation, bemiddelingsgesprekken en groepsmediation zoeken we naar de oplossing.

Meer weten? Kijk dan  op de website.

Lavori

Voor psychische klachten zijn wij de samenwerking aangegaan met Lavori. Lavori werkt voor mens, team en organisatie zowel preventief als curatief aan mentale en fysieke gezondheid en veerkracht. Human Being Management vormt het duurzaam fundament onder de dienstverlening van Lavori, zowel binnen mentale gezondheid als mentale veerkracht.

Human Being Management (HBM) heeft aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Stressoren kunnen beter en met minder energie tegemoet worden getreden als de mens ook zijn onbewuste aansturing bewust kan krijgen. En daarmee beter kan functioneren in privé en binnen organisaties. HBM: veranderen van ‘Human Resource’ in ‘Human Being Management’ met behulp van de unieke ACT® Tool. Mensen worden gelukkiger, teams en organisaties succesvoller. De ultieme win-win situatie. 

Mentale gezondheid is arbeidshulpverlening in een maatwerk traject van behandeling en re-integratie terug naar werk, voor individuele werknemers die psychische klachten ervaren, dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn.

Mentale veerkracht vanuit de HBM filosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd van der Coelen, regiomanager Lavori, via 06 46015226 of via email s.vdcoelen@lavori.nl. Wilt u meer weten over de diensten van Lavori? Of wilt u weten wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Of bezoek de website www.lavori.nl voor meer informatie. 

Triple Dynamixs

Triple Dynamixs faciliteert in meetbare gedragsverandering. Klanten zijn zeer tevreden over de kwaliteit, communicatie, accuratesse, snelheid van handelen, de borging en het resultaat. Door ook de tips mee te nemen in de privé situaties merk je dat de werkhouding verbeterd en fysieke klachten verminderen. Prima ondersteuning op de werkplek dus.

Meer weten? Kijk dan op de website.