Privacystatement

De Verzuimeconoom verwerkt uw persoonsgegevens. In het privacystatement leest u hoe en waarom we dit doen, om welke gegevens het gaat en met welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen. 
 

Via onderstaande links kunt u naar onze privacy statements gaan.

​Privacystatement: De Verzuimeconoom
Privacystatement: De Verzuimeconoom Arboned

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze informatie niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwelijkheid is bij ons bedrijf een belangrijk aspect.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst conform wettelijke verplichtingen en om bijvoorbeeld het verzekeringsrisico in te schatten. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens vanuit onze verplichting om onderzoek te doen naar mogelijke fraude.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen.

Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per product dat is afgesloten.

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?

Wanneer het op grond van de wet verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wisselen wij persoonsgegevens uit met andere instanties. Zo wisselen wij onder andere gegevens uit met arbodiensten en interventiebedrijven, volmacht Mandaat Assuradeuren B.V., letselschadebedrijven, het UWV en de Belastingdienst.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor een verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via fg.compliance@deverzuimeconoom.nl.

Meer weten?

Klik hier voor meer en uitgebreidere informatie over ons privacybeleid. Heeft u alsnog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon of ons algemene e-mailadres.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mailbericht sturen naar onze functionaris Gegevensbescherming via fg.compliance@deverzuimeconoom.nl

Wij maken u er tevens op attent dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

De Verzuimeconoom verwerkt uw persoonsgegevens. In het privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen, om welke gegevens het gaat en met welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen